...

Lietošanas noteikumi/ distances līgums

 

Lietošanas noteikumi/distances līgums/personas datu apstrāde

Izdarot pasūtījumu interneta veikalā www.karotites.lv, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. panta pirmo un otro daļu, starp Jums kā patērētāju un interneta veikala www.karotites.lv īpašnieku ZS “Karotītes” kā pārdevēju, tiek slēgta civiltiesiska vienošanās jeb distances līgums. 

DISTANCES LĪGUMS
Šis līgums tiek slēgts starp uzņēmumu ZS “Karotītes” Reģ. Nr. 40001017466, juridiskā adrese: Tukuma nov., Irlavas pag., Sāti “Karotītes”, LV3137 Latvija – un pircēju, kas veic pirkumu www.karotites.lv interneta veikalā. Līgumā lietotu jēdzienu skaidrojums:
Pircējs: Pircējs šī Līguma izpratnē ir persona, kas veic pirkumu www.karotites.lv interneta veikalā. Pircējs ir persona, kas veic pirkumu bez komerciāliem nolūkiem. Ja Jūs neesat Pircējs šī līguma izpratnē, lūdzu, neveiciet pirkumu! Personas, kas vēlas iegādāties mūsu piedāvātās preces komerciālos nolūkos, tiek aicinātas sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected].
Distances līgums: Līgums starp Pircēju un ZS “Karotītes” tiek automātiski noslēgts, līdz ko Pircējs ir izdarījis pasūtījumu. Veicot pasūtījumu www.karotites.lv interneta veikalā, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar šo „Distances līgumu” (turpmāk tekstā – Līgums) un pilnībā piekrītat šī Līguma nosacījumiem. Līgums uzliek abpusējas saistības un pienākumus!

1. PRECES PASŪTĪŠANA
Veicot pasūtījumu interneta veikalā www.karotites.lv, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem automātiski ģenerētu pasūtījuma apstiprinājumu. Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis interneta veikala www.karotites.lv pasūtījuma apstiprinājumu uz norādīto e-pasta adresi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot: [email protected] vai zvanot: 26391100, lai pārliecinātos vai pasūtījums ir reģistrēts. Darba dienās 24 stundu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem priekšapmaksas rēķinu vai komentārus par pasūtījuma izpildes gaitu, vai preču alternatīvu piedāvājumu gadījumos, ja pasūtītās preces nav pieejamas.

2. PRECES UN TO CENAS
Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Piegādes cena ir iekļauta preces cenā.

3. APMAKSAS KĀRTĪBA
Par pasūtīto preci ir iespējams norēķināties ar bankas pārskaitījumu uz kontu (pēc rēķina saņemšanas), bankas karti (MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron) vai piegādes brīdī skaidrā naudā.

4. PASŪTĪJUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN PIEGĀDE
4.1. Pasūtījuma izpildes termiņi un kārtība ir atkarīgi no apmaksas un piegādes veida, kā arī no izvēlētās preces. Pasūtījuma piegāde tiek veikta reizi nedēļa ar kurjeru – piektdienās. Pasūtījumiem, kas saņemti no pirmdienas līdz trešdienai piegāde tiek veikta tās pašas nedēļas piektdienā līdz plkts. 18.00. Pasūtījumiem, kas saņemti no ceturtdienas līdz svētdienai piegāde tiek veikta nākāmas nedēļas piektdienā līdz plkst. 18.00
4.2. Par precīzu piegādes laiku pircējs tiek informēts individuāli e-pastā vai pa telefonu piektdienas rītā.

5. PIRCĒJA TIESĪBAS (tai skaitā atteikuma tiesības)
5.1. Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties preces interneta veikalā www.karotites.lv gan kā reģistrētam, gan kā nereģistrētam klientam;
5.2. Pircējam ir tiesības izvēlēties jebkuru no piedāvātiem piegādes veidiem;
5.3. Preču piegādes laikā Pircējs vai tā norādītā persona kopā ar eVeikala pārstāvi (kurjeru) pārbauda sūtījuma stāvokli, kā arī piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un piegādes pavaddokumentam. Pircējam vai tā norādītajai personai nepārbaudot sūtījuma stāvokli, piegādāto preču komplektāciju un (vai) šajā punktā noteiktā kārtībā nepiefiksējot datus par sūtījuma bojājumiem, sūtījums ir uzskatāms par piegādātu atbilstoši veiktajam pasūtījumam un pienācīgā kvalitātē.)
5.3.1. Pircēja pretenzijas uzskata par nepamatotām attiecībā uz preces defektiem, kas radušies Pircēja nevērīgas attieksmes rezultātā (piem., mehāniski bojājumi);
5.3.2. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības preces brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā, visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus sedz ZS “Karotītes”
5.4.1.Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, ja ZS “Karotītes” nav izpildījusi norādītos vai nevar izpildīt vēlamos preces piegādes termiņus.
5.4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma arī piegādes laikā, atgriežot preci kurjeram. Ja atteikums netiek veikts šajā brīdī, vēlāk tas nav iespējams.
5.5. Ja pircējs ir atteicies no pirkuma 5.4.1. vai 5.4.2. punktos minētajā kārtībā, nauda par pirkumu tiek atgriezta 7 dienu laikā pircēja bankas kontā (tajā pašā kontā, no kura veikta apmaksa)

6. PIRCĒJA PIENĀKUMI
6.1. Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Distances līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu neievērošanu;
6.2. Pircējam, reģistrējoties kā www.karotites.lv klientam, ir pienākums aizpildīt visus norādītos laukus;
6.3. Pircējam ir pienākums, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma veicot pasūtījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas;
6.4. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzēju pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā;
6.5. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas precizitāti. ZS “Karotītes”
neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek piegādāta pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ.
6.6. Aizliegumi: Pircējiem un jebkuriem citiem interneta veikala www.karotites.lv apmeklētājiem ir stingri aizliegts: kopēt, uzglabāt, arhivēt un pilnīgi vai daļēji publicēt www.karotites.lv publicētās fotogrāfijas, kā arī pārpublicēt jebkuru informāciju bez atsauces uz www.karotites.lv.; lietot jebkādus automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu veikala www.karotites.lv servera informācijai, vākt, kopēt un citādi iegūt datus par citiem Pircējiem; veikt aplinkus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi www.karotites.lv; apzināti veidot nesamērīgu slodzi www.karotites lv IT infrastruktūrai vai traucēt sekmīgai www.karotites.lv darbībai; ievietot informāciju, kas satur vīrusus vai citas tehnoloģijas, kas kaitē www.karotites.lv interesēm un īpašumam, un tā lietotājiem. Par minēto aizliegumu pārkāpumu ZS “Karotītes” ziņos attiecīgajām iestādēm, kā arī patur tiesības liegt turpmāku piekļuvi interneta veikalam www.karotites.lv personai, uz kuru gulstas aizdomas par aizliegumu pārkāpumu.

7. ZS “Karotītes” TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. ZS “Karotītes”piedāvā saviem Pircējiem augstas kvalitātes preces. Brāķa gadījumā, ZS “Karotītes” pienākums ir atmaksāt Pircējam viņa samaksāto preces vērtību, kā arī preces atgriešanas izdevumus;
7.2. ZS “Karotītes” piedāvā saviem Pircējiem ērtus piegādes nosacījumus. Ja ZS “Karotītes” nav izpildījis norādītos preces piegādes termiņus, ZS “Karotītes” atvainojas un dod Pircējam tiesības atteikties no pasūtījuma;
7.3. ZS “Karotītes” augsti vērtē Pircēju uzticību, tāpēc apņemas nodrošināt augstu Personas datu aizsardzības līmeni, kā arī bez pircēja piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām;
7.4. ZS “Karotītes” strādā pie tā, lai visa informācija par precēm, to pieejamību, cenām un piegādi būtu korekta un pareiza.
7.5. Interneta veikalā www.karotites.lv apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainīti bez brīdinājuma.
7.6. Preces izskats var atšķirties no katalogā redzamā.
7.7. ZS “Karotītes” patur tiesības neapstrādāt pasūtījumus gadījumos, kad radušās aizdomas, ka Pircējs nav Pircējs šī līguma izpratnē un iegādājas preces komerciāliem mērķiem.
7.8 ZS “Karotītes” ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus un līgumu. Izmaiņas stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.karotites.lv, un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.
8. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā. Pircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot ZS “Karotītes” rakstveida iesniegumu par strīda risināšanu, norādot:
1. Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
2. Iesnieguma iesniegšanas datumu
3. Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
Iesniegumu jāsūta uz e-pastu liene@karotītes.lv
Atbilde tiks sniegta 7 darba dienu laikā.

Uz augšu

Veikalu saraksts, kur var atrast mūsu produktus

Atrodi vistuvāko veikalu

Visi veikali
    Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
    Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.